• Kui ostetud kaup Sulle mingil põhjusel ei sobi, siis on Sul võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada ja ostusumma tagastatakse Sulle (vastavalt e-poe tingimuste punktile 2.6).
  •  Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa toodet, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohaletoimetamist avatud. Samuti ei ole võimalik tagastada avatud ümbrisega audio- ja videosalvestisi või arvutitarkvara.
  •  Toote tagastamiseks palume saata meie e-mailile epood@kodukaubad.ee vabas vormis taganemisavaldus.
  • Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates tagastatava toote meieni jõudmisest.
  • Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Tarbijal .
  •  Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning ta peab olema originaalpakendis. Pakend ei tohi olla katkine, toode peab olema puhas – ilma kriimustute ja sõrmejälgedeta, toote seerianumbrid peavad vastama pakendil olevate numbritega. Sisemine pakend ei tohi olla rikutud. Pakend peab olema täiskomplektne (omama kõiki pakendis kaasa tulnud esemeid). Kaasas olev tarkvara (selle olemasolul) ei tohi olla avatud ega aktiveeritud.
  • Kui pakend on rikutud, siis toote müügiks ettevalmistamise maksumus on 5,00 eurot (sõrmejälgedest puhastamine, õigete pakendite hankimine ja toote pakendamine).
  • Kui on kindlaks tehtud, et tagastatud toote väärtus on vähenenud kasutamisest või toode on rikutud, aksepteeritakse sellisel juhul kaup vaid individuaalsete läbirääkimiste teel, kus määratakse kauba hüvitis ja toote hind.